Definició

La Histologia és una branca de l’anatomia que estudia la estructura i funcionament microscòpic dels òrgans i teixits.

Els teixits són un conjunt de cèl·lules similars i estructures que les envolten que s’organitzen per realitzar una funció comuna. Resumint, hi ha quatre tipus de teixit bàsic:

  • Epitelial
  • Connectiu
  • Muscular
  • Nerviós

Els teixits deriven de les capes embrionàries.

  • Ectoderma > Nerviós
  • Mesoderma > Connectiu i muscular
  • Endoderma, ectoderma i mesoderma > Epitelial